МБ Компани 2

СЕЧЕЊЕ И ВИТКАЊЕ НА ЛИМ

Фирмата МБ Компани 2 постои 30 години на пазарот

Се занимава со услуги :
- сечење и виткање лим на маказа и апкант до 15mm дебелина на лим х 6000должина

- виткање на рунд машина до 6mm дебелина на лим х 2500 должина

- вадење агли на лим до 6mm дебелина на лим х 260 должина

- штанцање на рупи до 20mm дебелина на лим х f-30mm.

- виткање профили под радиус

За Нас