МБ Компани 2

СЕЧЕЊЕ И ВИТКАЊЕ НА ЛИМ

Услуги

Сечење и виткање на лим 

- 3000 х 15mm (дебелина на лим)
- 6000 х 6mm (дебелина на лим)

mb_kompani_slika1

Вадење агли на лим и штанцање на рупи

- до 6mm дебелина на лим х 260 должина <- за агли
- до 20mm дебелина на лим х f-30mm <- за штанцање

viber image

Виткање на рунд 

screenshot_2

Увоз и продажба на половни германски машино-браварски преси

viber image1
viber image2