МБ Компани 2

СЕЧЕЊЕ И ВИТКАЊЕ НА ЛИМ

Основна дејност?

МБ Компани 2 Мирко ДООЕЛ постои на пазарот веќе 30 години и се занимава со вршење на следниве услуги:

Професионална обработка на метали

Сечење и виткање на лим 

Виткање на рунд

Увоз и продажба на
половни германски
машино-браварски преси

Вадење агли и штанцување на рупи

Виткање профили под радиус